Q & A


Hoe werken zonnepanelen?
Zonnecellen zetten licht om naar elektrische spanning. Aan de achterzijde van ieder paneel is een omvormer aanwezig die de opgewekte gelijkspanning omzet in een wisselspanning van 230 Volt. De kabels sluiten alles aan op het elektriciteitsnet doormiddel van stopcontacten of de stoppenkast. Voor het opwekken van stroom is niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.

Garanties.
U huurt de systemen van ons, u heeft volledige garantie voor de gehele huur periode.
Hierna heeft u op de panelen een lineaire opbrengst garantie die in 25 jaar terugloopt na 80%.

Onderhoud en Schoonmaak
Het mooie van zonnepanelen is dat het onderhoudsvrije systemen zijn. Omdat de panelen schuin op het dak geplaatst worden, spoelt het vuil er gewoon vanaf. Het kan echter geen kwaad om het systeem jaarlijks te controleren op hardnekkig vuil. De levensduur van het systeem is in principe 25 jaar. Wel kan het zijn dat de omvormer, het enige bewegende onderdeel, tussentijds moet worden vervangen.

Hoe zit het met de financiering?
U hoeft geen financiering aan te gaan.

Wat is de verwachte opbrengst?
Vooraf kunnen we nooit precies zeggen wat de opbrengst zal zijn. We gaan daarom altijd uit van een gemiddelde. Zonnepanelen geven de hoogste opbrengst door ze op het zuiden te richten onder een hoek van 35 graden. Op basis van gegevens die www.siderea.nl heeft verstrekt, zou een systeem van 1000 Wp gemiddeld 950 kWh opleveren. Om niet meteen van de meest rooskleurige situatie uit te gaan, hanteren we 900 kWh als uitgangspunt.

ls uw oriëntatie anders is, dan is de opbrengst dat ook. In de definitieve offerte kunnen wij dan 0.01 meer rekenen per KWh. Dit wordt dan duidelijk aangegeven in de offerte en contract.

Hoe berekenen wij de verwachte besparing?
Het allerbelangrijkste uitgangspunt is dat wij niet het niet te rooskleurig voor willen doen. Onze berekeningen zullen dan ook zo reëel mogelijk zijn.

Wij bereken de besparing in jaar 1 en houden dit aan. De eventuele prijs stijging en afname in output rekenen wij tegen elkaar weg. Wij berekenen dan de besparing min de huur. Simpel, overzichtelijk en geen gouden bergen beloven maar een reële schatting.

Met welke merken werken wij?
De zonnepanelen waar wij gebruik van maken, komen van Suntellite, een Chinees kwaliteitsmerk dat nauw samenwerkt met de Hangzhou Zhejiang Universiteit. Deze fabrikant maakt niet alleen uitstekende producten, maar geeft ook goede garanties af die met een Chubb verzekering gedekt zijn. Daarnaast werken wij met producten van marktleider SMA Solar Technology, PowerOne en MPPT-specialist SolarEdge die allen geroemd worden vanwege de uitstekende kwaliteit. Het montagemateriaal is van Click-fit, K2, SunnyBeam en Schletter. Voor ons project zijn wij nu ook naar andere merken aan het kijken, wij informeren u ruim van te voren onze definitieve keus.

Hoe zit het met de installatie?
Uiteraard verzorgen wij de installatie voor u, dit zit ook in de huur inbegrepen. Dit is inclusief installatie in de meterkast en aansluiting op wifi.

Wat is klimaat voordeel?
Door zelf zonne-energie op te wekken middels zonnepanelen, helpt u het klimaat te beschermen. Er komen in dat geval geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. Wel is er voor de productie van de panelen energie nodig uit fossiele brandstoffen en daarbij komt CO2 vrij. Echter, na 3 jaar elektriciteitsproductie heeft een zonnesysteem net zoveel energie bespaard als er nodig was bij de productie van het systeem. Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee. De rest van de 22 productieve jaren is elke opgewekte KWh netto milieuwinst.

Bij de opwekking van 1 KWh komt in Nederland gemiddeld 0,6 Kg CO2 vrij, elke KWh die u dus zelf opwekt na deze 3 jaar bespaart 0,6Kg CO2. Voor een 240Wp paneel die gemiddeld 200 KWh per jaar opwekt komt dit neer op 2640 Kg CO2.

Duur van het huurcontract? 
U huurt in principe voor 15 jaar. Waarna u het systeem van ons krijgt en dit nog een levensduur van minimaal 10 jaar over heeft,met uitzondering van de omvormer, welke wellicht eenmalig vervangen zou moeten worden. U kunt dit contract tussentijds op meerdere wijzen wijzigen.
           1. U kunt het bij verhuizing overschrijven naar nieuwe eigenaar
         2. U kunt het contract tegen betaling van werkzaamheden opzeggen
         3. U kunt het systeem met korting naar leeftijd van het systeem kopen In de offerte zullen de prijzen voor uw systeem duidelijk vermeld staan.  

  •